Hệ thống Bất động sản Vinhomes
Tòa R6 Royal City – Thanh Xuân – Hà Nội
Số điện thoại: 098 323 1366 –090 455 3469
Website :http://nhadathanoi360.com/